Fitkids

Waarom FITKIDS?

FITKIDS is een fitness- en oefenprogramma dat speciaal voor kinderen met een chronische ziekte en/of beperking is ontwikkeld. Er wordt getraind onder professionele begeleiding van een kinderfysiotherapeut in een gewone praktijk- of oefenruimte waar ook sporters zonder beperking trainen.

Een belangrijk doel van FITKIDS is om de kinderen een nieuwe 'life-style' aan te meten waarbij veel bewegen vanzelfsprekend is en vooral ook heel plezierig. FITKIDS is geen vervanging van fysiotherapie. Het leert het kind dat het, ondanks zijn beperking of aandoening, gewoon mee kan doen aan activiteiten en sport.

Voor wie is FITKIDS?

Een FITKIDS-groep bestaat uit kinderen die verschillende beperkingen kunnen hebben, zoals motorische problemen, diabetes, cystic fibrosis, reuma, astma, cerebrale parese of andere chronische aandoeningen. Kinderen die vaak een passief leven leiden, met weinig beweging.

Programma

In het programma wordt gewerkt aan het stimuleren en ontwikkelen van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de kinderen, zowel fysiek als mentaal. Plezier en ontspanning staan voorop. Het doel is om deze kinderen weerbaarder te maken en hun zelfredzaamheid te vergroten. 
Kijk voor meer informatie over het fitkidsprogramma op www.fitkids.nu 


Tijden:

Dinsdag:        17:00 - 18:00
         18:00 - 19:00