Het onderzoek

Intake

Om te bepalen of kinderfysiotherapeutische behandeling voor uw kind zinvol is, wordt er bij de eerste afspraak een intake afgenomen. Tijdens deze intake proberen we duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag.

 

 

Observatie en Onderzoek

De kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt het kind om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau te krijgen.

 

Tijdens de intake houdt de kinderfysiotherapeut rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag kunnen beïnvloeden.

 

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met de ouders en stelt zo nodig een behandelplan op, waarin de behandeldoelen en evaluatiemomenten worden aangegeven.