Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerd beroep op het gebied van ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar.

De kinderfysiotherapeut streeft ernaar de motorische ontwikkelingsmogelijkheden en het zelfvertrouwen van het kind te vergroten.

Problemen in het de motorische ontwikkeling, kunnen belemmeringen geven op fysiek, sociaal en emotioneel gebied.

De kinderfysiotherapie heeft als doel deze belemmeringen zoveel mogelijk op te heffen, zodat het kind beter gaat functioneren in zijn omgeving.