Kwaliteitsregisters

Alle in de praktijk werkzame kinderfysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Kwaliteitsindicatoren Fysiotherapie

Onze praktijk voor kinderfysiotherapie doet mee aan het landelijk ingevoerde project Kwaliteitsindicatoren voor Eerstelijns Fysiotherapeuten. Meer informatie op www.kngf.nl of www.qdna.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om ons vak goed uit te oefenen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Wij verzoeken u om dit met de kinderfysiotherapeut te bespreken. Liefst zo snel mogelijk. U biedt ons daarmee de mogelijkheid onze service te verbeteren.

U heeft de volgende mogelijkheden:

Een gesprek

Bespreek uw probleem met de behandelend kinderfysiotherapeut.

Bemiddeling

U kunt een bemiddelingsgesprek aanvragen. Dit kan bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Advies

U kunt informatie krijgen bij het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg). Of bij het LIP (Landelijk Informatiepunt voor Patiënten). Beide bureaus kunnen u adviseren hoe u het beste uw klacht kenbaar kunt maken.

Klachtenprocedure

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Of u kunt iemand machtigen namens u een klacht in te dienen. Een onafhankelijke commissie behandelt uw klacht. Stuur uw brief naar één van de volgende instanties: De Klachtencommissie van het KNGF De Commissie van Toezicht van het KNGF Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid