Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie in het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. De kinder-bekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen.

Onderzoek

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaatsvinden. Het is belangrijk voor de behandelaar om inzicht te krijgen in het eet- en drinkgedrag van uw kind. Ook is het van belang een goede indruk te krijgen van het plas- en poepgedrag. Dit zal gebeuren aan de hand van vragenlijsten. Tijdens het functieonderzoek wordt o.a. gekeken naar de bekkenbodemspieren.

Behandeling

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het  kind wordt er een behandelplan opgesteld, in samenspraak met ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg contact opnemen met andere disciplines, bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog.

De behandeling zal onder andere bestaan uit:

- uitleg geven over het poepen en plassen

- leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren

- oefenen toiletgedrag, toilethouding

- advies over drinken en voeding 

 Voor diagnostiek kan er gebruik worden gemaakt van de flowmetrie en een echo. 

Wanneer kinderen met bekkenproblemen te maken krijgen heeft dit een grote impact op het hele gezin. Het is belangrijk dat kinderen zich gesteund voelen door de ouders. Ouders staan achter de behandeling en helpen mee, anders zal het kind zich alleen voelen en de moed snel verliezen. Het vergt veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van het kind en de ouders om de problemen aan te pakken. Ouders krijgen instructies hoe ze hun kinderen thuis kunnen begeleiden.