De behandeling

De behandeling verloopt spelenderwijs, met kindvriendelijk spelmateriaal dat past bij de leeftijd van het kind.

De behandeling is erop gericht de motorische- en zintuiglijke ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten, zodat het kind beter kan gaan functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving.

De kinderfysiotherapeut zorgt er voor dat het kind gestimuleerd en geprikkeld wordt zodat hij of zij bewegen als plezierig gaat ervaren.

De ouders spelen een belangrijke rol in het behandeltraject. Hun aanwezigheid bij de behandeling stelt hen in staat om de aangeboden oefenstof in praktijk te brengen.