Kinderen van 2 tot 4 jaar

Deze kinderen komen als dat mogelijk is altijd naar onze kindvriendelijke praktijk,
die speciaal is ingericht voor het behandelen van kinderen. 

Behandelindicaties kunnen zijn:

• motorische ontwikkelingsachterstand
• afwijkend looppatroon
• cerebrale parese
• lage- of hoge spierspanning
• orthopedische problematiek
• ademhalingsproblematiek
• aangeboren afwijkingen die de motoriek
  beïnvloeden